Zadnja objava

Berimo Sveto pismo

Bralci Svetega pisma spodbujamo druge k branju Biblije. Nagovorjeni bi se lahko vprašal kakšno korist ima od branja te debele knjige. Obstajajo lepe prijetne…

Zadnji dogodek

Duhovni Vakuum Sodobnega Človeka

Evangeljski nagovor z aktualno temo: Duhovni Vakuum Sodobnega Človeka in napev sodobnih krščanskih pesmi pastorja Andreja Zelenjaka iz Kobarida