Vergerijeva molitev 1555 – prva slovensko italijanska knjiga

Vergerijeva molitev 1555 – prva slovensko italijanska knjiga

Kultura

Vergerijeva molitev »Preghiera dei perseguitati« in nje Trubarjev prevod v slovenščino iz leta 1555 velja za prvo dvojezično knjigo in prvi prevod knjižnega dela v slovenščino.

Vergerijeva molitev v sodobni italijanščini in slovenščini:

Preghiera dei perseguitati e fuori usciti per l`evangelo e per gesù christo

Padre nostro, che sei nei cieli (Mt. 6, Lc 11,2-4), noi sentiamo che lo Spirito, che ci hai donato, testimonia ai nostri cuori che siamo tuoi figliuoli e ci da il coraggio di chiamarti Padre. Padre, dunque, Padre, che abiti lassù, nella maestà ed eternità dei cieli nella luce inaccessibile (1 Tim 6,16), e sai che noi poverelli, stando quaggiù, nel pellegrinaggio di questa vita mortale e tenebrosa abbiamo tante afflizioni e persecuzioni dai tuoi nemici, e vuoi che per mezzo di queste vie e questi soggetti si celebri, conosca e santifichi il tuo santo nome. Sia celebrato, sia esaltato, sia santificato il tuo nome benedetto e la dottrina del tuo Evangelo, che era così fortemente disprezzato, violato e bestemmiato da molti falsi cristiani.

Noi non temiamo nulla, non badiamo ai pericoli e disagi, perchè abbiamo questo favore di essere stati eletti da te, come ministri e strumenti di questa opera divina. Si manifesti e venga presto il tuo regno, e si scopra bene la tanto desiderata luce dell’Evangelo, la quale scacci e distrugga il regno del diavolo e la potestà delle tenebre. Se nel frattempo noi siamo afflitti, nella distretta, tribolati, nelle infamie, privazioni, nell’esilio, povertà, prigioni, galere, spade, forche, fuochi (Ebr 11,36-37), sia fatta la tua volontà; noi ci umiliamo e ti ringraziamo che ci hai destinati ad essere conformi all’immagine del tuo figliuolo diletto e nostro fratello primogenito e ci hai fatti degni di soffrire per la tua gloria.

Se tutti gli angeli ti obbediscono con umiltà ogni volta che vuoi servirti di loro, noi, che siamo tuoi come loro (anzi, siamo fatti più nobili di quanto loro non sono), dobbiamo alla stessa maniera obbedirti e servirti, faticare e soffrire quello che piace a te. Dacci abbondanza di fede e di Spirito, perchè possiamo resistere a tante agitazioni e a tanti assalti dei tuoi avversari e onorarti. Non importa se il mondo ci ha tolto i beni temporali, tu ci nutrirai di giorno in giorno. Tu,che sei il nostro Padre, prenderai cura di noi, perchè la cura di noi spetta a te e non vogliamo più noi pensare a noi stessi. Il nostro interesse e il nostro pensiero è solamente che tu ci perdoni tante offese con le quali ti abbiamo offeso, sopratutto l’aver resistito a te, che sei così grande, al tuo Spirito e alla tua volontà, quando hai cominciato a manifestare Gesu’ Cristo, che volevamo nascondere e coprire quella bella verita’ che ci hai rivelata, ci vergognavamo e temevamo di confessare di essere tuoi (Lc 12,8).

Abbi compassione della nostra infermità e perdonaci, Padre, se adesso non spendiamo questo talento con più intensità e ardore, e più frutto alla gloria dell’Evangelo . Perdonaci se con il nostro modo di vivere così poco onoriamo la dignità della nostra confessione di fede alla quale ci hai chiamati. Perdonaci, perchè siamo stati tuoi nemici, così anche noi, per la luce che ci hai dato, abbiamo già perdonato i nostri nemici che ci hanno terribilmente perseguitato. Ti preghiamo che lo riconoscano, apri loro gli occhi perchè vedano che stanno combattendo contro di te e contro il sangue, contro la vittoria e la gloria del tuo unigenito figliuolo Gesù Cristo. Noi soffriremo volentieri, ai nostri nemici perdoniamo tutto. E’ vero che talvolta la carne offre il suo, vorrebbe indurci alla ribellione e si usa di tanti modi, ci fa ricordare le comodità, gli onori, le delizie passate. Il demonio con i suoi servi istiga la carne e le promette di ripristinarla se essa ci persuada di abbandonare il tuo esercito e di tornare a servire l’altra banda, oltre a tutto questo ci spaventa e intimorisce.

Ma, o Padre, non permettere che questa carne e il demonio, che ci tenta fortemente dalla destra e dalla sinistra, possa prevalere e avere vittoria sopra di noi. Liberaci da tanto male e da tanta tristezza. Poveri noi, se ci abbandoneresti e ci toglieresti lo Spiritio e noi tornassimo al vomito e a rotolarci nel fango delle superstizioni e delle idolatrie. Liberaci, Padre, e preservaci da tanto male e da tanta infedeltà. Questa liberazione e preservazione chiediamo per l’onore tuo, perchè tuo è il regno, per il quale ci fai combattere, tua è la potenza, che è in noi, tua è la gloria in eterno. Amen.

Vergerio (per la grazia di Dio) vescovo di Cristo

Molitev kristjanov, ki so preganjani zaradi prave vere v Jezusa Kristusa

Oče naš, ki si v nebesih, čutimo, da tvoj Duh, ki si nam ga podaril, pričuje našemu duhu, da smo tvoji otroci, kajti on nam je naredil mirno vest in veselo srce, tako da te smemo klicati kot svojega Očeta. Zato Oče, o ljubi Oče, ki prebivaš tamkaj zgoraj v veličastvu, v slavi, v veliki časti, v gospostvu in v večni svetlobi, ti veš, da mi ubogi, ki tukaj spodaj na zemlji hodimo naokrog v tem smrtnem telesu, zaradi tvojega svetega imena od tvojih sovražnikov trpimo velike nadloge, nasilje, krivice, obrekovanja in preganjanja. Če ti želiš po tej poti, torej s poslušnostjo svojih ubogih služabnikov, razglasiti in razodeti svoje sveto ime vsem ljudem, naj bo torej razglašeno, poveličano in posvečeno tvoje sveto in blagoslovljeno ime ter pravi nauk svetega evangelija, ki je zdaj tako silno zasramovan, zavržen, osovražen in celo poteptan pod nogami mnogih lažnih zlih kristjanov. Ne bojimo se nobenega trpljenja in ni nam mar za nobeno nadlogo ali škodo, saj imamo znamenje in pričevanje, da si nas izvolil in postavil za služabnike tvojega Božjega dela.

Naj pride kmalu, naj pride hitro in čimprej tvoje kraljestvo; naj napreduje, naj se povsod razodene luč svetega evangelija in naj se razkropi, poruši in v celoti podre oblast in kraljestvo hudiča, z njegovo temo, maliki in obredi. In če bomo mi pri tem obdani z nadlogami, z veliko stisko in uboštvom, če bomo zasmehovani, zasramovani, obrekovani, oblegani, preganjani, ujeti, kamenjani, sežgani, obešeni, prikovani v galejah, če bomo pomrli od meča ali kake druge stvari – naj se v nas zgodi tvoja dobra volja. Pripravljeni smo poslušno in pokorno s tvojo pomočjo pretrpeti vse, kar nam naložiš. Nadvse te hvalimo, ker si nas izvolil za to in nas s tem storil podobne svojemu ljubljenemu Sinu, Jezusu Kristusu, ki je prav tako s trpljenjem služil tebi in nam ter častil tebe; hvalimo te, ker si nas storil za vredne, da na tem svetu kaj pretrpimo zaradi tvojega imena. In če so ti z veliko pokorščino poslušni angeli, če rade volje in z veseljem opravijo in storijo vse, kar jim naročiš, koliko bolj se spodobi, da ti mi, ki te stanemo več, saj smo dragó odkupljeni in odrešeni s krvjo tvojega Sina, zvesto služimo z vsem, kar premoremo, in trpimo za tebe. Samo daj nam trdno, stanovitno, obilno vero in svojega Svetega Duha, da v takšnih nadlogah ne obupamo nad tvojo pomočjo in milostjo, temveč da lahko srčno in brez sramu nasprotujemo tvojim sovražnikom in jih premagamo.

Kar pa se tiče naših telesnih potreb in premoženja na tem svetu, nam ni mar, če nam ga tvoji sovražniki s silo in po krivici odvzamejo. Doslej si nas v tujih deželah vedno čudežno preživljal z vsakdanjim dobrim in obilnim kruhom, zato vemo in trdno verujemo, da nas boš tudi vnaprej, prav do konca našega ubogega kratkega življenja preživljal in skrbel za nas. Zato tebi, kot svojemu milostljivemu, dobremu in modremu Očetu, v celoti izročamo svojo skrb za telesne stvari. Naše skrbi in naše misli so te: da bi nam bil zaradi svojega ljubljenega Sina Jezusa Kristusa, našega Gospoda in Odrešenika, milostljiv in bi nam odpustil, ker smo pogosto in veliko grešili proti tebi in te silno razsrdili. Še posebej nam odpusti veliki greh, da smo mnoga leta nasprotovali tvoji resnični besedi, evangeliju. In tudi potem, ko si nam dal spoznati resnico in smo po Svetem Duhu in tvoji jasno razumljivi besedi dobili v svoji vesti gotovost, da je nauk svetega evangelija tvoj pravi resnični nauk, zaradi strahu, trpljenja in preganjanja, zaradi posvetnega premoženja, koristi in miru našega lenega zlega telesa tega nismo hoteli javno pred vsemi ljudmi priznati, o njem prav govoriti in prav pridigati o zaslugah in trpljenju tvojega ljubljenega Sina ter o tem, kako naj bi se v Cerkvi prav delili in prejemali zakramenti. O, odpusti nam ta velik greh proti Svetemu Duhu, pozabi ga in vrzi v globino morja.

Poleg tega te tudi prosimo – saj veš, da smo v celoti iznakaženi, spočeti in rojeni smo v grehih, šibki smo in nagnjeni le k zlu, tako da v tem telesu ne moremo biti povsem brez grehov; v celoti in popolnoma ne opravljamo in ne izvršujemo vsega, kar po tvoji postavi in zapovedi spada k našemu stanu; pogosto smo leni in nemarni, s tvojim talentom in darom ne kupčujemo zvesto, skrbno in marljivo ter ne pridobivamo in ne pripeljemo dosti ljudi k pravi veri, da bi tudi oni skupaj z nami vedno in vekomaj častili in hvalili tebe. Po tvoji zapovedi smo voljni in pripravljeni iz srca odpustiti vsem tem, ki so nas razžalili, pregnali in vzeli, kar je naše, ter vsem tem, ki nam hočejo zlo. Za njih te vselej prosimo, da tudi njim daš prav spoznati resnico, da bi uvideli, da s svojim preganjanjem in z lažnimi malikovalskimi obredi ne sovražijo in ne zatirajo nas, ampak tvojega Sina in njegove zasluge.

Naše meso nam nikdar ne pusti počitka, želi se dobro imeti in živeti, biti nadvse spoštovano in noče trpeti pomanjkanja, zato nas nagiba k temu, da bi spet stopili v staro kožo in ravnali, kakor ravnajo drugi. Draži nas tudi zlodej skupaj s svojimi tovariši in obljublja našemu mesu, da če zapustimo tebe in tvoje poti oziroma tvoj tabor, če od prave vere in od tvoje besede prestopimo k njegovemu malikovanju, ki ga on imenuje staro bogoslužje, nam bo na tem svetu dal mir, počitek, čast in dosti premoženja. Temu pomaga tudi ta svet (večji, pretežni del človeštva) in nam preti, nas straši, nas lovi in mori, s čimer nas hoče spraviti v zlodejeve mreže. Ampak ti, Oče, ne dopusti mesu, zlodeju in svetu, ki nas skušajo z levico in desnico, z dobrim in zlim, ter nas hočejo odvrniti od večnega življenja in spraviti v pekel. Temveč reši nas hudega, vsega zla, grehov in vse nesreče, kakor koli se imenuje. Samo ti veš, kaj nam koristi ali škoduje. Če nas s svojim Duhom zapustiš, smo pogubljeni. Zato nas ti, Oče, odreši in obvaruj pred vsem hudim.

Kajti tvoje je kraljestvo, ti nas priganjaš, da se na tem svetu vojskujemo za tvoje kraljestvo. Tvoja je moč, ki prebiva v nas, in samo tebi gre vsa čast in hvala. Amen.

Vergerij